Nordisk ungdom i bæredygtige samfundNordisk ungdom i bæredygtige samfund
Nordisk ungdom i bæredygtige samfundNordisk ungdom i bæredygtige samfund

Ungetræning 2021

Har du lyst til at lave aktiviteter for unge på tværs af Nordens lande?

Måske har du allerede en idé til en aktivitet? Måske mangler du/I en partner i et andet land? Eller måske har du ikke en ide og heller ikke en partner, men du/I har lyst til at skabe fællesskaber mellem unge i Norden? Uanset hvad er du velkommen til at søge om at deltage i årets ungetræningen!

Ungetræningen finder sted én gang om året i en weekend. I 2021 finder træningen sted på Ungdomsøen i København d. 1.-3. oktober.

Under træningen vil du følge ét af to temaspor, hvor du kan lære mere om, hvordan du kan planlægge aktiviteter med udgangspunkt i temaet. Temaerne tjener blot til inspiration, så du er også velkommen til at planlægge aktiviteter, som handler om noget helt andet.

Under træningen vil du også få praktisk hjælp til planlægningen af aktiviteter, samt tips og tricks til puljeansøgning og ikke mindst en unik mulighed for at møde andre unge fra hele Norden.

Ansøgning til ungetræning åbner igen i maj 2021 og man søger gennem ungdomsrådet i det land man bor i.

Find ungetræningen på Facebook

Spor 1: Verdensmålene - en verden fuld af muligheder

På sporet 'Verdensmålene - en verden fuld af muligheder' vil du få muligheden at lære, hvordan man arbejder aktivt med Verdensmålene i aktiviteter og/eller projekter.

Dette spor er for dig, som er interesseret i bæredygtighed i både social, økonomisk og klimamæssig forstand og som ønsker at afholde aktiviteter med unge fra andre nordiske lande. Med udgangspunkt i verdensmålene kan du arbejde med emner som klima, ligestilling, demokrati, sundhed, uddannelse eller noget helt andet.

Hvad er Verdensmålene?

Verdensmålene er FN's mål for en bæredygtig fremtid for både planeten og menneskerne som bebor den. De 17 verdensmål og 169 delmål belv vedtaget af 193 af verdens stats- og regeringschefer på et FN-topmøde i 2015 som en del af Agenda 2030. Målet med verdensmålene er at sikre en bæredygtig udvikling til gavn for både mennesker, klima og internationalt samarbejde.

Hvad vil du lære på sporet?

På dette spor vil du:

  • Lære om verdensmålene med deres 17 mål og 169 delmål
  • Lære om forskellige tilgange til, hvordan man kan arbejde med verdensmålene, både gennem teori og case-eksempler fra forskellige nordiske ungdomsforeninger
  • Få inspiration til, hvordan man arbejder med verdensmålene og bæredygtighed i frivillige ungdomsorganisationer eller selvorganiserede ungegrupper
  • Gennem en række praktiske værktøjer og øvelser få færdigheder, der vil hjælpe dig med at bruge verdensmålene som en grundsten i nye, engagerende aktiviteter
  • Møde en masse andre unge fra Norden som, ligesom dig, er interesseret i at arbejde aktivt med verdensmålene

Hvad sker efter ungetræningen?

Udgangspunktet for at deltage på træningen er, at du har lyst til at søge projektets pulje for at lave aktiviteter på tværs af Norden. Efter ungetræningen vil du have ca. en måned til at skrive og indsende en ansøgning. Det må gerne være med udgangspunkt i dine erfaringer fra ungetræningen, men du kan også vælge at arbejde med noget helt nyt.

Hvor og hvornår?

Ungetræningen finder sted på Ungdomsøen d. 1.-3. oktober 2021. Ungdomsøen er en tidligere militærfæstning, der ligger lige uden for København. I dag er øen for unge!

Ansøgning til ungetræning åbner igen i maj 2021.

Spor 2: Inkluderende fællesskaber - en bedre verden sammen

På sporet 'Inkluderende fællesskaber - en bedre verden sammen' vil du få lære om, hvordan man skaber og arbejder aktivt med inkluderende fællesskaber.

Sporet er for dig, som vil blive bedre til at inkludere nye grupper i dit fællesskab. Det drejer sig om spørgsmål om inklusion af nye grupper (f.eks. af minoriteter), mangfoldighed eller at forebygge og afhjælpe ensomhed og udenforskab blandt unge. På dette spor vil vi tage udgangspunkt i metoder og teori fra DUF-projektet 'Alle Unge Med I Fællesskabet' og du vil blive præsenteret for gode eksempler fra forskellige nordiske ungdomsorganisationer på, hvordan man kan arbejde med dette emne i praksis.

Hvad er et bæredygtigt ungefællesskab?

Et ungefællesskab er et sted, hvor unge kan samles om, og arbejde for, fælles interesser. Et bæredygtigt fællesskab er her først og fremmest et socialt bæredygtigt fællesskab, som kan udvikle sig og eksistere over længere tid. Fællesskaber er i denne sammenhæng først og fremmest foreninger/organisationer eller mere løst sammensatte interessefællesskaber, men det kan også være andre typer fællesskaber.

Hvad vil du lære på sporet?

På begge ungetræningens spor skal du vælge mellem ét af to erfaringsniveauer afhængig af, hvor stor erfaring du har med at planlægge internationale aktiviteter. På dette spor vil du:

  • Lære om forskellige tilgange til, hvordan man kan arbejde med inkluderende ungefællesskaber, både gennem teori og case-eksempler fra forskellige nordiske ungdomsforeninger
  • Få inspiration til, hvordan man arbejder med fællesskabsopbygning, inklusion af nye (mål)-grupper, mangfoldighed, ensomhed og frivillighed
  • Prøve en række praktiske værktøjer og øvelser, som vil give færdigheder til at skabe inkluderende, åbne og meningsfulde aktiviteter i dit fællesskab
  • Møde en masse andre unge mennesker fra Norden som, ligesom dig, er interesseret i at lave aktiviteter på tværs af de nordiske landegrænser

Hvad sker der efter ungetrænigen?

Udgangspunktet for at deltage på træningen er, at du har lyst til at søge projektets pulje for at lave aktiviteter på tværs af Norden. Efter ungetræningen vil du have ca. en måned til at skrive og indsende en ansøgning. Det må gerne være med udgangspunkt i dine erfaringer fra ungetræningen, men du kan også vælge at arbejde med noget helt nyt.

Hvem kan deltage?

Alle unge mellem 16-30 år fra de nordiske lande kan deltage. Du kan enten deltage på vegne af en selv-organiseret ungegruppe (f.eks. en gymnasieklasse eller en vennegruppe), en ungdomsforening, alene eller sammen med en ven. Det er godt, hvis du allerede har en idé til en aktivitet, men det er ikke et krav for at deltage i ungetræningen.

Det er gratis at deltage og man søger om deltagelse via sit hjemlands ungdomsråd.

Hvordan ansøger jeg om at komme med til ungetræningen?

Her er en oversigt over, hvilken organisation du skal ansøge gennem afhængigt af, hvilket land du kommer fra:

Er du fra Danmark eller Grønland ansøger du gennem DUF, og du finder ansøgningsformularen her.

Folk fra Norge ansøger gennem LNU, og finder ansøgningsformular her.

Folk fra Sverige ansøger gennem LSU, og finder ansøgningsformular her.

Folk fra Island ansøger gennem LUF ved at skrive til sigurdur.helgi@youth.is

Er du fra Finland og Åland ansøger du gennem Allianssi, og du finder ansøgningsformularen her (finsk) eller her (svensk).

Unge fra Færøerne ansøger gennem FUR på fur@fur.fo